» » » Две лодки, одна на земле и одна в небе, плывут по Венецианской лагуне